כלים
מפת מחוזות
מכרזים
חדש באתר
 מאגרי מידע
מאגר מאוחד וקבלנים
מאגר שילוט
מאגר שמאים
קבלנים מוכרים

ברוכים הבאים לאתר מינהל הדיור הממשלתי


מינהל הדיור הממשלתי הינו יחידה בחטיבת נכסים רכש ולוגיסטיקה באגף החשב הכללי במשרד האוצר, המופקדת מטעם מדינת ישראל על התחומים הבאים:
• ניהול מבנים ונכסים שבשימוש  ו/או בחזקת משרדי הממשלה ויחידות הסמך, למעט משרד הביטחון, בתי החולים הממשלתיים.
• מתן שירות ותמיכה למשרדי הממשלה השונים בתחום הנדל"ן.                         מינהל הדיור הממשלתי אחראי על כ- 5,600 מבנים, הממוקמים בלמעלה מ- 1,000 מתחמים. בשטח כולל של למעלה מ-2 מיליון מ"ר.

מכרזים פתוחים
פרויקטים
חדש באתר
מפת מחוזות