כלים
מכרזי החשב הכללי
מילון מונחים
פרסומים
הצטרפות לרשימת תפוצה
מבנה וטלפונים
התכ"ם
צור קשר

שירותים בנקאיים לעובדי המדינה באמצעות בנק דיסקונט

עובדים יקרים !

בנק דיסקונט זכה במכרז החשב הכללי לאספקת מכלול השירותים הבנקאיים והעמדת ההלוואות המסובסדות לעובדי המדינה. במסגרת המכרז שיפרנו את סל השירותים שהמדינה תרכוש עבורכם ובד בבד הצלחנו להשיג חיסכון של מאות מיליוני שקלים לקופת המדינה.
• ההלוואות והשירותים הבנקאיים לעובדי המדינה יינתנו באמצעות בנק דיסקונט במשך 7 שנים החל מ-1.1.2008.
• ניתן יהיה לקבל את מכלול השירותים הבנקאיים וההלוואות בכל אחד מסניפי בנק דיסקונט הפרוסים ברחבי הארץ.
• עד לסוף שנת 2007 יינתנו ההלוואות באמצעות בנק יהב.

ההלוואות והשירותים הבנקאיים

• כל השירותים הבנקאיים והתעריפים בגינם שיינתנו באמצעות בנק דיסקונט זהים לאלו שניתנו באמצעות בנק יהב ובנק דיסקונט מחויב אליהם למשך כל תקופת ההתקשרות.
• עובדי מדינה שיפתחו חשבון עו"ש בבנק דיסקונט ייהנו ממשיכת יתר עד לסך של 7,000 ₪ ומהלוואות "בעל חשבון" בריבית מסובסדת, כפי שהיה נהוג לבעלי חשבון בבנק יהב.
• הריבית על ההלוואות מכספי המדינה (ר' טבלה מטה) שינתנו באמצעות בנק דיסקונט נקבעת על ידי החשב הכללי והיא זהה לאופן קביעת הריבית על ההלוואות שניתנו באמצעות בנק יהב.
• כל ההלוואות שינתנו לעובדי המדינה באמצעות בנק דיסקונט  זהות בסכומן ובקריטריונים לקבלתן להלוואות שניתנו באמצעות בנק יהב,  למעט ההלוואות שלצורך קבלתן נדרשו עובדי המדינה לנהל חיסכון ייעודי בבנק יהב (ר' להלן).


• בהתאם להסכם עם בנק דיסקונט החל מיום 1.9.2007 יופעלו במקומות עבודה מרכזיים צוותים להחתמת עובדים (שיבחרו בכך) על פתיחת חשבונות עובר ושב בבנק דיסקונט. אופן פריסת הצוותים נקבע בהתאם לבקשות שהתקבלו ממשרדי הממשלה.
• בהתאם להסכם עם בנק דיסקונט נקבע כי יפתחו סניפים במקומות עבודה מרכזיים: בקריות הממשלה בירושלים, בקריית הממשלה בחיפה ובבתי החולים רמב"ם, נהריה ותל השומר.
• עדכונים ומידע נוסף באתר בנק דיסקונט באינטרנט.
• לנוחיותכם מופיעה מטה טבלה ובה פירוט של כל ההלוואות והסכומים שניתן לקבל מבנק דיסקונט לישראל בע"מ.


הלוואות לעובדי המדינה בבנק דיסקונט

סוג הלוואה  סכום ההלוואה
רכישת דירה 50,000
נישואין כולל בן/בת 18,000
רכישת דירה לבן/בת 30,000
שיפוצים 20,000
שיפוצים כולל הרחבה 30,000
שכירות 12,000
עזרה להורים ברכישת דירה 18,000
רישום הורה לבית אבות 18,000
בר מצווה 15,000
ברית 10,000
מימון ביניים לדיור 8,000
רכישת רכב 25,000
מימון ביניים לרכב 8,000
שיפוץ רכב 5,000
רפואית/משפטית/הסתבכות כספית 35,000
אבל  (כבוד אחרון) 7,000
השכלה גבוהה מחצית מגובה שכ"ל באוניברסיטה
רגילה 8,000
בעל חשבון 8,000
רגילה משלימה 4,000
בע"ח משלימה 4,000
מרכוז 50,000
משיכת יתר 7,000

תשובות לשאלות נפוצות

תעריפון עובדי מדינה החל מ-1.7.2008  321kb
פריסת הסניפים  38kb
הלוואות לעובדים  180kb
השוואת תנאי ההלוואות לעובדי מדינה  13kb