כלים
מכרזי החשב הכללי
מילון מונחים
פרסומים
הצטרפות לרשימת תפוצה
מבנה וטלפונים
התכ"ם
צור קשר
ריבית על הלוואות לעובדי המדינה

ריבית על הלוואות לעובדי המדינה מחושבת בכל חודש ומתעדכנת מעת לעת על ידי החשב הכללי. הריבית נקבעת על בסיס שינוי המדד או על בסיס ריבית הפריים (הנמוך מביניהם). הריבית להלוואות לעובדי המדינה ניתנת במסגרת הסכם ההתקשרות של המדינה למתן הלוואות ושירותים בנקאיים נוספים.

 

שיעור הריבית החל 01.04.2016 (הודעת תכ"מ ה.3.1.1.3 מהדורה 20)

 

סוג הריביתשנתיתאפקטיביתהסטוריה
 ריבית על הלוואות של עובדי מדינה 0.85 0.85
35KB
חוזרי החשב הכללי
הודעת תכ"מ ה.3.1.1.3 מהדורה 20  186kb