כלים
מכרזי החשב הכללי
מילון מונחים
פרסומים
הצטרפות לרשימת תפוצה
מבנה וטלפונים
התכ"ם
צור קשר
מאגר רואי החשבון הממשלתי

שלום וברוכים הבאים למאגר רואי החשבון הממשלתי באתר החשב הכללי.

באגף החשב הכללי במשרד האוצר מנוהל מזה שנים מספר מאגר משרדי רואי חשבון.
מאגר רואי החשבון מאפשר למשרדי הממשלה להתקשר ביעילות ובשוויוניות עם משרדי רואי חשבון הרשומים בו.

באתר הזה תוכלו למצוא מידע בנושאים האלו:
• הצטרפות למאגר
• עדכון פרטים במאגר
• פניית משרדי הממשלה למאגר
• הוראת תכ"ם בנוגע למאגר רואי החשבון

הצטרפות למאגר:
• למאגר רשאי להצטרף כל משרד רואי חשבון העונה על תנאי הסף לרישום במאגר.
• תנאי הסף והמסמכים שיש להעביר כדי להצטרף למאגר מפורטים בהוראת התכ"ם.
• ההצטרפות למאגר מתבצעת באמצעות טופס אינטרנט ייעודי – לפתיחת הטופס לחץ כאן (טופס הצטרפות למאגר).
• בהתאם להוראת התכ"ם (סעיף 4.2.2), תשלום אגרת הרישום יתבצע בבנק הדואר לפקודת החשב הכללי, חשבון: 25636. התשלום הינו על סך 300 ש"ח ואת הקבלה יש לצרף כחלק מהליך ההצטרפות.

עדכון פרטים במאגר:
• על משרדי רואי החשבון הרשומים במאגר חלה חובת עדכון פרטים אחת לשנה, בין ה 1 באפריל עד 30 ביוני (*בשנת 2008 העדכון נדחה, הודעה בעניין תימסר באופן נפרד).
• משרד רואי חשבון אשר חלו שינויים מהותיים במאפייניו (כוח האדם, סוגי ההתמחויות), רשאי לעדכן את פרטיו במאגר באופן יזום במהלך השנה.
• עדכון הפרטים במאגר מתבצע באמצעות טופס אינטרנט ייעודי – לפתיחת הטופס לחץ כאן (טופס עדכון פרטים).

פניית משרדי הממשלה למאגר:
• לקבלת רשימת משרדי רואי חשבון ייפנו החשבים של משרדי הממשלה למאגר באמצעות טופס ייעודי – לפתיחת הטופס לחץ כאן (טופס פניית משרדי ממשלה למאגר).

הוראת התכ"ם :
אפשר ורצוי לעיין בהוראת התכ"ם העדכנית בנוגע למאגר רואי החשבון כדי לקבל את כל המידע על פעילותו של המאגר.

רשימת הספקים במאגר רו"ח :
בהתאם להוראת תכ"ם 7.19.5 קיימת חובת פרסום של רשימת הספקים הנמצאים במאגר רו"ח. להלן הקישור לרשימת הספקים נכון לתאריך 25.2.2014 כ"ה אדר א תשע"ד: רשימת ספקים לפרסום

 דיווח משרד ממשלתי לזוכה במכרז פומבי:
דיווח על מכרז פומבי בהתאם לחובת הדיווח מהוראת תכ"ם 7.19.1

הערה:
- על מנת להפעיל את הטפסים המקוונים, יתכן ותידרש\י להתקין באופן חד פעמי סרגל כלים ייעודי. ההליך הינו אוטומטי ופשוט ברובו אך במידה ואינך מצליח\ה לבצע זאת, אנא פנה\י לתמיכה הטלפונית של חברת תהיל"ה במספר: 1-800-200-560


ליצירת קשר בנוגע למאגר רואי החשבון פנו למר שי מויאל  (רצוי במייל):
• דואר אלקטרוני: accountants@mof.gov.il.
 פקס: 5695359 - 02.
• טלפון: 5317587 - 02 .
• דואר: משרד האוצר, רחוב קפלן 1, הקריה – ירושלים, אגף החשב הכללי, היחידה לחשבונאות ודיווח, לידי מר שי מויאל, קומה 3 - חדר 351.