כלים
הצטרפות לרשימת תפוצה
טפסים
חדש באתר
מטה השכר בחשב הכללי אחראי על מכלול הפעילויות הקשורות בביצוע תשלומי שכר בשירות המדינה, לרבות שכר שליחים בחו"ל, וכן מבצע בקרה ופיקוח על ביצוע תקציב השכר. באתר זה תוכלו למצוא חוזרי חשכ"ל בנושא שכר, מידע על תנאי שירות ותעריפים לנותני שירותים חיצוניים, פרסומים וסקירות מקצועיות של מטה השכר וכן תשובות לשאלות נפוצות בנושא ביטוח הרכב לעובדי מדינה הנכללים במכרז.
מידע כללי
מידע לעובדי מדינה
מידע בנושא פנסיה
מידע בנושא ביטוח רכב
מידע לנוסעים לחו''ל
הוראות תכ"ם לפי נושאים
ביצוע תשלומי שכר
תשלומים נוספים לעובדים
תשלומים שנתיים
החזר הוצאות
מיסוי שכר והטבות שוות כסף
תשלומי חסר ותשלומי יתר
פנסיה, קופת גמל ותנאי שרות
העסקת עובדי קבלן כח אדם
נסיעות בתפקיד לחו"ל
תנאי שכר ושרות בחו"ל
פיקוח ובקרה על תקציב שכר
העסקת קבלני שירותים
פיצוי בגין נזק לנכס/לגוף של עובדי מדינה
רווחה
101
אמות מידה לסליקה מתלוש השכר
הוראות מעבר לסליקה מתלושי השכר
מדריך הפנסיה