כלים
הצטרפות לרשימת תפוצה
טפסים
הוראות
דמי חבר באגודות מקצועיות
תחום ההוראה: משכורת
עפ"י חוזרי הממונה על השכר והסכמי עבודה, ההשתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2008 לעובדים הזכאים, תהא בכפוף לאמור בסעיף 25.1 בתקשי"ר וכמפורט כלהלן:
• עובדים המדורגים בדרוגים: מינהלי, מקצ"ט, עובדים סוציאליים, רוקחים, אחים ואחיות, זכאים להחזר דמי חבר שנתיים באגודה מקצועית בסך של 334 ₪. עובדים המדורגים בדרוג ההנדסאים וטכנאים זכאים להחזר דמי חבר שנתיים באגודה מקצועית בסך של 345 ₪.לעובדים בדרוג מהנדסים, אקדמאים במח"ר ועיתונאים בשירות הציבורי ישולמו דמי החבר בסך 710 ₪.עובדים בדרוג ביוכימאים והמיקרוביולוגים זכאים להחזר דמי חבר שנתיים באגודה מקצועית בסך של  182 ₪.

החשב הכללי משיק את מערכת התלוש החכם
החל ממשכורת חודש נובמבר תוכל/י לצפות בתלוש המשכורת במחשבך האישי באמצעות מערכת התלוש החכם. כתובת האתר: http://www.tlush.gov.il/.
מטרת מערכת התלוש החכם הינה להגביר את נגישות המידע לעובדים בכל הנוגע לשכרם ולאפשר להם להכיר את מרכיבי השכר באופן מעמיק יותר. בין היתר, המערכת תאפשר לך:
• לצפות בתלוש המשכורת מספר ימים לפני סיום החודש בעבורו משולמת המשכורת (החל מה- 27 לחודש).
• לצפות באופן מרוכז בכל תלושי השכר שלך החל ממשכורת ינואר 2007.
• לקרוא ביאורים מפורטים למרבית הסמלים המופיעים בתלוש.
• לחשב את זכאותך לדמי הבראה ואת דמי מס הכנסה הנגבים ממך.
• להוריד טפסים רלוונטיים, כמו טפסי 106 השנתיים.
הכניסה לאתר לצורך צפייה בפרטים האישיים כרוכה בביצוע הזדהות באמצעות מספר ת.ז וסיסמה אישית. לצורך ביצוע כניסה ראשונית לאתר יש להשתמש בסיסמה המופיעה בגב תלוש השכר האחרון. לתשומת ליבכם מידי חודש מופקת ומופיעה על גבי התלוש סיסמה ראשונית חדשה. השימוש בסיסמה הראשונית הוא חד פעמי. לאחר ביצוע הכניסה הראשונית תידרשו לבחור בסיסמה אישית, וכן להזין את מספר הטלפון הנייד, ואת כתובתכם לקבלת דואר אלקטרוני, לצורך אחזור הסיסמה.
הסברים מפורטים לגבי שימוש במערכת ניתן למצוא באתר מטה השכר בחשב הכללי בכתובת:
www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/StaffSalary
תאריך פרסום - 27/10/2008