כלים
הצטרפות לרשימת תפוצה
טפסים
הוראות
טופס 101 לשנת 2006
תחום ההוראה: משכורת
בהתאם להנחיות החשב הכללי הופץ השנה טופס 101 לכל העובדים. בטופס נדרשו העובדים להצהיר על הכנסה נוספת, תיאום מס, מגורים באזור פיתוח ופרטים נוספים. לתשומת לבכם, אי החזרת הטופס לחשבות המשרד (גם כשלעובד אין על מה להצהיר) עלולה לגרום לניכוי מס בשיעורים מרביים רטרואקטיבית מתחילת השנה. כמו כן, מומלץ לוודא כי הטופס חזר ונקלט בחשבות משרדיכם.
תאריך פרסום - 01/06/2006